Składowanie

Oferujemy składowanie powierzonego towaru:

40 betonowych silosów o pojemności 50 000t

-nowoczesna w pełni zautomatyzowana technologia

-standard GMP +B3 oraz ISO 9001:2008

-urządzenia wyposażone zgodnie z europejską dyrektywą ATEX dla zapewnienia norm bezpieczeństwa