Wagony

Oferujemy obsługę przeładunku wagonów na własnej bocznicy:

2 w pełni zautomatyzowane kosze kolejowe o wydajności 300mt/h

– przyjmujemy również towar w wagonach typu „węglarki”

– wysoko wykwalifikowany personel w zakresie obsługi pociągów

– własny pojazd szynowo-drogowy typu UNIMOG