Laboratorium

Świadczymy usługi laboratoryjnej oceny zbóż w jednym z nowocześniejszych laboratoriów na terenie województwa zachodniopomorskiego.  W naszej ofercie analiz znajdują się szybkie metody badawcze NIR jak i również dedykowane im metody referencyjnej analizy zbóż.

Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia badawcze tj:

  • Kjeltec 8400 do oznaczania białka metodą Kjeldahla. Ten całkowicie automatyczny analizator jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem do destylacji i miareczkowania, pracującym w oparciu o globalną referencyjną metodę pomiaru zawartości białka. Zapewnia optymalną wydajność i zgodność z najwyższymi laboratoryjnymi normami bezpieczeństwa.
  • AlweoLab najbardziej zaawansowany model Alweografu o zwiększonych możliwościach badawczo-kontrolnych.Aparat bada wyskoelastyczne właściwości mąki pszennej przy pomocy międzynarodowej metody referencyjnej, określając alweograficzne wartości: P, W, L, le (wytrzymałość, rozciągliwość, elastyczność oraz siła wypiekowa). AlweoLab w znaczący sposób eliminuje wpływ operatora na rezultaty testu, co skutkuje większą dokładnością i powtarzalnością uzyskiwanych wyników.

Posiadamy również dwa szybkie analizatory NIR firmy Perten tj:

  • DA 7250 – analizator widma ciągłego NIR bez konieczności skanowania wiązki.
  • Inframatic 9500 – Analizator całego ziarna, zgodna z PN-EN 15948(Ziarno zbóż – Oznaczanie wilgotności i zawartości białka – Metoda z zastosowaniem techniki pomiarowej spektroskopii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie).

W naszej ofercie znajdą państwo również inne niezbędne aparaty marki Perten wykorzystywane w ocenie jakości zbóż tj:

  • FN 1000 – Automatyczny aparat do oznaczania aktywności alfa-amylazy w pszenicy, życie i ich przetworach metodą pomiaru liczby opadania wg Hagberga-Pertena
  • Gluten Index System – zestaw urządzeń do oznaczania ilości mokrego glutenu oraz jego jakości w pszenicy i mące pszennej.

Świadczymy usługi laboratoryjnej oceny zbóż w jednym z nowocześniejszych laboratoriów na terenie województwa zachodniopomorskiego.  W naszej ofercie analiz znajdują się szybkie metody badawcze NIR jak i również dedykowane im metody referencyjnej analizy zbóż.